Sonraki
Önceki
Biyoloji Biliminin Önemi

Biyoloji Biliminin Önemi

06-10-2014

Biyolojiveyacanlı bilimi,canlılarıinceleyenbilimdalı. Biyoloji ile ilgilenenbilim insanınabiyologdenir. Biyologlar, tümcanlıları; tümgezegenikaplayan küresel boyuttan,hücrevemoleküllerikapsayanmikroskobikboyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları;enerjive maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan maddelerin sentezlenmesi, yaraların iyileşmesi ve tüm organizmanın çoğalmasıdır. Hayatın gizemleri, tarihteki tüm insanları etkilediğinden; insanın fiziksel yapısı,bitkilervehayvanlarhakkındaki araştırmalar...

Devamını oku
Biyoloji Bilimi Nedir?

Biyoloji Bilimi Nedir?

06-10-2014

Biyoloji bilimi nedir? Biyoloji biliminde temel olan canlıların hem birbirleriyle hem de çevreleriyle olan ilişkileridir. Bütün canlılar bugün çok önemli tehditlerle karşı karşıyadır. Bunların en önemlisini hızlı nüfus artışına ve düzensiz kentleşmeye bağlı olarak hızla doğal kaynakların yok olması; doğal dengenin bozularak çevre sorunlarının ortaya çıkması oluşturmaktadır. Yine aynı nedenlere bağlı olarak...

Devamını oku
Biyoloji Biliminin Doğası

Biyoloji Biliminin Doğası

06-10-2014

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji İnsan  bilgiyi nereden edinir? 1- Kendi tecrübe ve deneyimlerinden. 2- Başkalarından (okuyarak, dinleyerek, vs.) İşte bilimsel bilgi dediğimiz şey, bu seçeneklerden ilkinin yöntemleştirilmiş halidir. Bilim insanları bilgiye bu şekilde ulaşır. Ancak 2. si için de bir seçenek sunar. Biz, günlük hayatlarında bilgi üretimi ile uğraşmayan diğer kişilerse bizim için 1....

Devamını oku
Biyoloji Biliminin Geleceği

Biyoloji Biliminin Geleceği

02-11-2012

Biyoloji Biliminin Geleceği İnsan biyokültürel ve sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insanın başlıca gereksinimi iki grupta toplanabilir. 1. Fizyolojik Gereksinimler:Vücudun büyümesi ve dokuların onarımı için beslenme, barınma, korunma, üreme ve dinlenme gibi durumlardır. 2. Sosyal ve Psikolojik Gereksinimler:Sevme, sevilme, üstün olma, yaşama güvencesine sahip olma, toplumda bir yer (statü) edinme gibi durumlardır. Fizyolojik...

Devamını oku